تبلیغات
كتاب روزنه ای به اندیشه ها و ایده های نو - گشتی در فروشگاه های شهر كتاب پایتخت (بخش دوم) شهر كتاب؛ پاتوق سفارتخانه های اروپایی!

كتاب روزنه ای به اندیشه ها و ایده های نو

گشتی در فروشگاه های شهر كتاب پایتخت (بخش دوم)
شهر كتاب؛ پاتوق سفارتخانه های اروپایی!


http://www.kayhannews.ir/910210/500.gifتردد زیاد به فروشگاه حكایت عجیبی از دنیای بی رمق كتاب خوانی است، كه در بوق و كرنا كرده اند. اینجا دنیای دیگری نیست. كودكانی كه به دنبال كتاب های كمك آموزشی اند و دختران جوان رمان های خارجی را تعقیب می كنند و قفسه شعر هم پاسخگوی جمعیت های دو نفری جوان تر است.
قفسه روانشناسی عام هم پرمشتری است و انگار پولدار شدن و اعتماد به نفس یافتن و درمان سرپایی كه از ق بل این كتاب های با قد و قواره ریز حاصل می شود به كار خیلی ها خواهد آمد.
كتاب های روانشناسی عام را روی میزهای دم دست مشتریان هم می توانیم ببینیم و متراژ زیادی از همه شهر كتابی ها را اشغال كرده اند. كتاب هایی با راه و روشهای غربی كه توصیه های زیادی برای همه مشكلات زندگی دارند، اما قفسه كتب با محتوای غنی تر جایی در این فروشگاه ها ندارند!
در گزارش نخست به این نكته اشاره كردیم كه فروشگاه های تحت عنوان شهر كتاب علی رغم آن چه تصور می شود شكل و شمایل دیگری دارد و با فلسفه اصلی اش كه مدیران آن ادعا می كنند به كلی فاصله گرفته است.
شاهدش وفور كتاب های خاص از افراد روشنفكر خارج نشین ترك وطن كرده با محتوایی مملو از نسخه های پیچیده شده برای تغییر و براندازی و غیره.
كتاب هایی كه شاید به سختی بتوان در كتاب فروشی ها یافت اینجا پیدا می شود و اگر هم به تورمان نخورد، غمی نداریم چون با بیعانه مختصری می توان آن را از بعضی شهر كتاب ها به دست آورد.
واقعیت های تلخ
درباره شهر كتاب به سراغ پیام فضلی نژاد، عضو دفتر پژوهش های موسسه كیهان رفتیم كه پیش از این پژوهش هایی را درباره نهادهای فرهنگی مانند «خانه هنرمندان ایران» منتشر كرده است. از وی درباره یكی از مهم ترین كاركردهای اجتماعی «شهر كتاب» یعنی معرفی آثار و پیشنهاد كتاب پرسیدیم و اینكه سیاست تغذیه مطالعاتی شهر كتاب با بیش از 05 شعبه در كشور چه سمت و سویی دارد؟
فضلی نژاد در پاسخ به این سؤال می گوید: «خط مشی موسسه شهر كتاب كاملا مبتنی بر رویكردهای سكولار و مروج فلسفه سرمایه داری لیبرال است. درباره همین سؤال، شما نگاه كنید كه چه كسانی لیست پیشنهاد كتابخوانی نوروزی را برای شهر كتاب تهیه كرده اند؛ لیستی كه در سایت رسمی شهر كتاب منتشر شده است تا مردمی كه مشتری این موسسه محسوب می شوند، در ایام فراغت نوروزی، كتاب های پیشنهادی شهر كتاب را بخوانند. مجتبی پورمحسن (نویسنده و روزنامه نگار فعال رادیو زمانه كه وابستگی آن به سرویس اطلاعات و امنیت هلند آشكار است) در كنار علی اصغر سیدآبادی (دبیر سرویس فرهنگی روزنامه های زنجیره ای عصر اصلاحات و عضو ارشد حزب مشاركت) به همراه هومن پناهنده (نویسنده نشریات سكولار و عضو حلقه كیان) و مهشید نونهالی (رفیق رامین جهانبگلو و مرتبط با سفارتخانه های خارجی) و رضا شكرالهی (نویسنده چپ كرده ای كه با پوزش از همه خوانندگان باید بگویم ایشان بچه های انقلاب را «عرزشی» می داند!) و... لیست «پیشنهاد كتابخوانی برای نوروز» شهر كتاب را تدوین كرده اند. وقت نیست تا من بگویم در آثاری كه پیشنهاد شده، غیر از تقدیس و ترویج علوم انسانی غرب، رمان هایی با مضامین اروتیكال و زرد وجود دارد و وجه غالب آثار پیشنهادی این چهره ها نیز، برآیندی جز ترویج انگاره ها و ایده های غیردینی ندارد.»
از این پژوهشگر پرسیدیم كه آیا این نمی تواند یك «خطا» باشد؛ مانند خطاهایی كه طبیعتا در یك موسسه بزرگ ممكن است از سر غفلت اتفاق بیفتد. فضلی نژاد می گوید: «اگر به ریشه های تاریخی تاسیس شهر كتاب برگردیم، می بینیم كه این یك «خطا» نیست، بلكه به تعبیر آقای حسین شریعتمداری یك «خط» است. شهر كتاب سال 1374 با حمایت سیدمحمد خاتمی كه آن هنگام مشاور آقای هاشمی و رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی بود، تاسیس شد. چهره هایی مانند «فخرالدین انوار» (عضو هیات امناء) و سیدمحمد بهشتی كه اساسا از بانیان مافیای سرمایه داری در سینما و از حامیان لیبرالیسم فرهنگی بودند یا صادق خرازی (مشاور خاتمی و همراه سفرهای خارجی او) در راه اندازی و پیشبرد شهر كتاب مشاركت فعال داشتند. از سوی دیگر، در حال حاضر كه 16 سال از عمر این مجموعه می گذرد، می بینید مثلا روز 19مرداد 1389 جلسه ای با حضور وزرا و مقامات اصلاح طلب دولت های سازندگی و اصلاحات در ساختمان شهر كتاب مركزی برگزار می شود. در همین جلسه مهدی فیروزان (مدیرعامل شهر كتاب)، حسین محلوجی، علی میرزایی، سیدمحمد بهشتی و چند مترجم سكولار سرشناس حضور داشتند و موضوع جلسه هم تجلیل و معرفی كتابی بود از علی میرزایی (از كارگزاران هاشمی و خاتمی و مدیر مجله نگاه نو) كه ماهیتا كتابش منطبق بر آرای فیلسوفان یهودی سكولار مانند س رآیزایا برلین شكل گرفته است. پس با یك ریشه عمیق كه تولدش به 2 سال پایانی دولت سازندگی توسط كارگزاران همان دولت می رسد، روبه رو هستیم. بنابراین هم برخی از اعضای هیئت امنای شهر كتاب و هم برخی از سیاستگذاران آن در زمره كارگزاران دولت های سازندگی و اصلاحات بودند و گرایش های تكنوكراتیك و سرمایه داری شان را نیز بعضا پنهان نمی كردند و چهره های سرشناس حلقه كیان مانند مصطفی ملكیان و سروش دباغ كه از فعالان فتنه سبز هستند، در برنامه های شهر كتاب حضوری فعال دارند، اما اینجا فرصت تبارشناسی نیست. این ریشه اكنون درختی فاسد است كه اصلی ترین پاتوق فرهنگی سفارتخانه های اروپایی و آمریكایی هم به شمار می رود.»
عضو دفتر پژوهش های موسسه كیهان با اشاره به اینكه ماهیت و خروجی شهر كتاب، محصول تفكری است كه از دل آن نهادهایی امثال «خانه هنرمندان» برای پیشبرد یك «جنگ استراتژیك نرم» در آمد، ادامه می دهد: «رویكرد استراتژیك شهر كتاب، همان رویكردی است كه دیپلماسی فرهنگی آمریكا در ایران دنبال می كند؛ یعنی گسترش آثاری كه در اروپای شرقی سبب فروپاشی ایدئولوژیك و سقوط سیاسی آن كشورها شد. برای همین است كه می بینید اولا سفرای كشورهای لهستان، چك، كرواسی كه مولد ادبیات اعتراضی برای كودتاهای مخملی هستند، در شهر كتاب حاضر می شوند و سخنرانی می كنند. در آذر 1389 شهر كتاب برای درگذشت مارك اسموژینسكی (رابط رامین جهانبگلو با نهادهای امنیتی لهستان و ایران شناس) بزرگداشت گرفت و دقیقا یك سال پس از آن در آذر 1390 سفیر لهستان برای سخنرانی به شهر كتاب می رود. در همین میان كنفرانس «ایران شناسی» در دانشگاه شهر كراكف لهستان روز 14 تیر 1390 برگزار شد و از فعالان شهر كتاب دعوت شد و 2 ماه بعد در 12 شهریور گزارشگر شهر كتاب، گزارش سفرش به 3 پایتخت فرهنگی لهستان را منتشر می كند! این ها نمونه های كوچكی از تعامل شهر كتاب با كشورهای اروپای شرقی است. می دانید كه از سال 1384 رسما سیاست كاخ سفید «پروژه لهستانیزه كردن ایران» با تمركز بر «دیپلماسی فرهنگی» بود. این پروژه های امنیتی حتما خروجی هایی دارد و اگر بخواهیم سرنخ ها را بشناسیم باید براساس یك مدل، تعاملات شهر كتاب با سفارتخانه های خارجی را بررسی كنیم. شگفت این است كه آقای علی عبداللهی روز 52 اردیبهشت 1390 می گوید كه «چون نویسندگان اروپای شرقی به فرهنگ ما نزدیك ترند» بهتر است شهر كتاب سبك نویسندگی اروپای شرقی را رواج دهد؛ همین آقا در جلساتی مانند جلسه حضور سفیر اتریش (28 مهر 90) در شهر كتاب حضور فعال دارد. نتیجه ترویج سبك نویسندگی اروپای شرقی كه از اهداف و كارگزاران آن 5شنبه گذشته در مقاله «ارتش سری در ادبیات داستانی ایران» نوشته ام، می شود همایش شهر كتاب به نام «استالین خوب» كه روز 6 تیر 1389 در حول و حوش سالگرد فتنه با حضور نویسنده روسی آن برگزار شد كه پیشنهاد می كنم به متن این جلسه رجوع شود تا ماهیت این جلسات بیشتر شكافته شود؛ نه فقط رسانه ها به انعكاس محض آن اكتفا كنند، بلكه وارد حوزه مقایسه تطبیقی برای تحلیل و تبیین بشود تا بفهمیم كه چه اتفاقی می افتد كه شهر كتاب در اولین و دومین سالگرد فتنه سبز، از «مصطفی ملكیان» (كه علنا در تجمعات غیرقانونی سبزها و برای نمونه در تجمع مقابل مسجد قبا در حمایت از میرحسین موسوی حضور داشت) دعوت می كند؛ یا در حوالی همین ایام میزبان «سروش دباغ» (پسر سروش كه اكنون به لندن گریخته)و... است.
سخنان این پژوهشگر یادآور ماجرایی بود كه سال 1386 در یك نهاد فرهنگی دیگر به نام «خانه هنرمندان ایران» با مدیریت «بهروز غریب پور» اتفاق افتاد و روزنامه كیهان گزارش ها و مقالات متنوعی درباره عملكرد آن چاپ كرد، اما فضلی نژاد معتقد است كه عملكرد سیاسی خانه هنرمندان بسیار كوچك تر از آن اتفاقی است كه در شهر كتاب روی داده است. وی ادامه می دهد: «درخانه هنرمندان، روشنفكران سكولاری مانند رامین جهانبگلو و كیان تاجبخش حضور داشتند كه گرایش های دین ستیزانه خود را اغلب پنهان نمی كردند، اما در شهر كتاب اغلب چهره هایی از طیف موسوم به روشنفكران دینی حضور دارند كه عملكردشان گویای یك «نفاق» است. مثلا در خانه هنرمندان، «صادق هدایت» یك الگوی ادبی معرفی می شد چون یك نویسنده سكولار اسلام ستیز است و این را هم نمی خواهد كتمان كند، اما همین چند روز پیش در 72 فروردین، دكتر محمد صنعتی در سایت شهر كتاب می گوید «صادق هدایت مذهب ستیز نبود.» این یك رویكرد محاسبه شده و پیچیده است. یك هدفش این است كه مخاطب مذهبی اما بدون شناخت لازم از ادبیات لیبرالی را از رهگذر قلب و جعل واقعیت هایی مثل اسلام ستیزی هدایت، جذب كنند.»
ركود بازار كتاب یا...؟
گذشته از محتوا كمی هم به وضعیت مالی و فروش كتاب در فروشگاه های شهر كتاب بپردازیم؛ آن هم در این بازار كساد سرانه پایین مطالعه و گرانی كتاب و غیره.
باب شدن خبر كسادی بازار كتاب اما ازدحام مخاطبان كتاب سبب شد راجع به میزان درآمد شهر كتاب بپرسیم.
علی سراجی پور، مدیر شعبه ترمینال غرب شهر كتاب می گوید: «بعضی از اصناف مثل صنف طلافروشان و بازرگانان درآمد خوبی دارند اما صنف كتاب این طور نیست.»
وی ادامه می دهد: «كتاب عزیزتر و شأن آن بالاتر از آن است كه بخواهیم با معیار پول بررسی اش كنیم اما در كل وضعیت خوبی نیست و طی 51 سالی كه در این كار فعالیت می كنم اگر در صنف دیگری بودم قطعاً نتایج بهتری داشت.»
وی البته به این نكته هم اشاره دارد كه مشكل ایران در بخش كتاب مشكل ارایه و عرضه بوده كه شهر كتاب توانسته این مشكل را حل كند و دسترسی محلی به كتاب را آسان كند به ویژه اینكه مشتریان ما شهرستانی ها هستند و اینجا كتاب را دیده و می خرند.
سرپرست فروش یكی دیگر از شهر كتاب هایی كه حسابی مشتری دارد و فروشنده ها وقت سر خاراندن هم ندارند، معتقد است: «ناشری كه مدیریت این فروشگاه را به عهده دارد آن قدر از این فروشگاه درآمد كسب كرده كه توانسته سه باب مغازه بزرگ در مكان های مناسب تهران بخرد.»
وی كه مایل به معرفی خود نیست، شرط موفقیت شهر كتاب را شناختن چم و خم كار، تهیه كتاب از ناشران اصلی با درصد پایین و بدون حضور واسطه ها می داند و می گوید: «مدیر اینجا كتاب هایی را بیشتر عرضه می كند كه سود بیشتری هم كسب كند و درصد خوبی نصیبش شود. اگر این طور كار كنند حتماً شهر كتاب محل پردرآمدی خواهد بود.»
وی در حالی این جملات را به زبان می راند كه در قفسه كتاب ها می توان انواع و اقسام كتاب های نویسندگانی پناه گرفته در آن سوی مرزها را دید.
ازدحام برای هیچ!
فلكه دوم صادقیه- شهر كتاب گلدیس
فریاد بی وقفه مزدك میرزایی وقتی كه قرار است بازی های جام باشگاه های آسیا را گزارش كند و فروشندگان كتاب هم غرق در تلویزیون پاس های گل را بشمارند و همان زمان قرار باشد با آن همه سر و صدا كتاب های دور و برت را ورانداز كنی، دیگر یادت می رود كتاب با سكوت و آرامش هم خانواده است.
میدان پونك- شهر كتاب بوستان
صبح روز سه شنبه: مدیر فروشگاه به علت انبارگردانی حاضر به مصاحبه نیست.
بعدازظهر پنج شنبه: راجع به محتوای كتاب برخی نویسندگان مخالف با نظام جمهوری اسلامی و گلایه برخی مشتریان به سراغ مدیر شهر كتاب بوستان می رویم.
آقای مدنی كه خود را سرپرست فروش معرفی می كند، می گوید: بازرسان محسوس و نامحسوس از سوی دفتر اصلی شهر كتاب گاهی به اینجا سر می زنند و گاهی هم كتاب هایی سفارش می شود كه حتماً تهیه كنیم اما یادم نمی آید مانع از عرضه كتابی شده باشند یا اینكه بگویند آن را نیاوریم.
البته وی اضافه می كند: «اگر كتابی را نداریم حتماً به خاطر تمام شدن چاپ آن در بازار كتاب است. راستی همین دو سه روز پیش اعلام كردند كتاب «نورالدین پسر ایران» را تهیه و عرضه كنید! اما تمام شده و باید منتظر چاپ بعدی باشیم.»
خانم ابراهیمی كه فروشنده است، می گوید: «بیشترین مشكل ما این است كه كتابی از سوی صدا و سیما تبلیغ می شود و مخاطبان همان را می خواهند اما چون در بازار نیست باید بگوییم منتظر چاپ بعدی باشند.»
روانشناسی غرب غوغا كرده!
وقتی از فروشندگان شهر كتاب راجع به كتاب های پرمخاطب می پرسیم، به روانشناسی عام اشاره دارند از نویسندگانی مثل «دیل كارنگی» تا همه نویسندگان خارجی دیگر كه نسخه های روانشناسی غربی برای جهان می پیچند، می گویند.
دكتر محمدرضا معینی مشاور و كارشناس مسائل روانشناسی هم معتقد است كه افراد هر كشوری باید در وهله نخست، كتب روانشناسی بومی و نوشته شده توسط روانشناسان كشور خود را مطالعه كنند و اصول سفارش شده در این كتب را به كار ببرند.
معینی در توضیح بیشتر می گوید: «ما یك غذای جسم داریم و یك غذای روح. همان طور كه غذاهای هر كشوری متناسب با شرایط آب و هوایی و ذائقه مردم آن كشور به وجود آمده، پخته شده و خورده می شود، كتب روانشناسی هر كشوری نیز باید متناسب با فرهنگ، هنجارها، ارزش ها و ذائقه فكری مردم آن منطقه جغرافیایی تهیه شود چرا كه روانشناسی غذای روح و روان است.»
گفته می شود یكی از عوارض اعتیاد به كتب روانشناسی غربی، مادیگرا شدن ذهن یا در اصطلاح «ماتریالیست» شدن است. افرادی كه به این كتاب ها عادت می كنند، دچار نوعی خلاء در فكر، ذهن و روان خود می شوند.در حالی كه كتاب های روانشناسی غربی در شهر كتاب به وفور دیده می شود.
دكتر معینی تصریح می كند: «حتی اگر در كتب روانشناسی غربی، رگه هایی از معنویت هم دیده شود، این معنویت به علت ریشه داشتن در تفكرات شبه عرفانی و اندیشه های كاذب معنوی، مادیگراست!»
مصطفی تبریزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم عقیده دارد: «كتاب های روان شناسی باید از سوی یك مرجع معتبر به خانواده ها توصیه شوند زیرا مثلا یك كتاب تربیت كودك كه برای خانواده معمولی مناسب است اما برای یك خانواده وسواسی مخرب است و موجب می شود آن ها به فرزندشان فشار بیاورند.»
وی ادامه می دهد: «باید تشكیلاتی كه كتاب های مناسب روان شناسی را برای موارد مختلف توصیه می كند مشخص شود و خانواده ها برای استفاده از كتاب های موجود از مشاور كمك بگیرند. یك پروسه اجتماعی در كار است كه صاحبان نظریه روان شناسی با هم اختلاف دارند، یعنی دیدگاه آن ها با هم فرق می كند. اگر بر سر كتاب های روان شناسی موجود در بازار یك متولی بگذاریم یك نظریه حاكم می شود و آزادی اندیشه و تحقیقات و پژوهش ها از بین می رود. اما كتاب هایی هستند كه تبلیغاتی اند و متأسفانه بدآموزی هم دارند كه كارشناسان باید در این زمینه اظهارنظر كنند.»
وی تصریح می كند: «بهترین راه برای مطالعه كتاب این است كه با یك مشاور همفكری كنیم چرا كه ممكن است یك كتاب برای یك نفر خوب باشد ولی برای نفر دیگر مناسب نباشد. به عنوان مثال بهترین كتاب تربیت كودك را اگر به یك خانواده مبتلا به وسواس بدهیم آن ها حتماً به فرزندانشان آسیب می زنند چرا كه به هر نكته ای كه تكیه می كنند و كودك را تحت فشار قرار می دهند.»
ستون گزارش روز كیهان

نظرات() 
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 10:01 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this article! It's the little
changes which will make the greatest changes. Many thanks for sharing!
Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:28 ق.ظ
Awesome article.
Can you increase your height by stretching?
یکشنبه 25 تیر 1396 05:57 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be
just what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here.
Again, awesome blog!
foot pain from shoes
یکشنبه 18 تیر 1396 04:03 ب.ظ
Because the admin of this site is working, no question very
soon it will be famous, due to its quality contents.
http://hopperolrulhcdbu.jimdo.com/2016/02/28/podiatrists-favor-shoe-lifts-for-leg-length-discrepa...
دوشنبه 5 تیر 1396 01:05 ب.ظ
These are actually wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good things here. Any way keep
up wrinting.
worriedallure6360.jimdo.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 09:17 ب.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your website provided us with useful information to work on. You have
performed an impressive job and our whole community will probably be thankful to you.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:21 ق.ظ
I think the admin of this site is really working hard for
his web site, since here every information is quality based data.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 03:15 ب.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it
was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted
and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for first-time blog writers?

I'd really appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 • آخرین پستها

 • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :